Print Friendly, PDF ac E-bost
Mae mathemateg ym mhobman, mae'n sail i lawer o wybodaeth wyddonol a thechnegol, ac mae'n rhoi iaith gyffredin i bob peiriannydd. Nod y MOOC hwn yw adolygu'r syniadau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau astudiaethau peirianneg.

fformat

Mae'r MOOC hwn wedi'i strwythuro mewn 4 rhan: offer sylfaenol cyfrifo a geometreg algebraidd, astudio swyddogaethau arferol, integreiddio ffwythiannau arferol a hafaliadau gwahaniaethol llinol a chyflwyniad i algebra llinol. Mae pob un o'r rhannau hyn yn cael ei drin am dair neu bedair wythnos. Mae gan bob wythnos bump neu chwe dilyniant. Mae pob dilyniant yn cynnwys un neu ddau o fideos yn cyflwyno…

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Symudedd trefol yn Affrica