Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Fel pawb arall, mae angen i chi gyfathrebu bob dydd. Ydych chi'n teimlo'n dda am gyfathrebu? Mae digymelldeb yn bwysig, a dylai gael ei arwain gan egwyddorion a gwybodaeth am sut mae cyfathrebu'n gweithio. Yn y cwrs hwn, mae Rudi Bruchez yn trafod gyda chi dechnegau, offer a sut i fynd at ddulliau cyfathrebu. Yr hyn a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn yw'r bwriad yr ydych am ei roi yn y broses hon. Trwy ddysgu cyfathrebu ag uniondeb, parch, dynoliaeth ac addasu, byddwch chi'n datgelu'ch hun yn y pen draw.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Sut mae defnyddio teclyn Go To Excel?