Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Mae llwyddiant prosiect yn dibynnu'n sylfaenol ar gyfraniad ei actorion. Mae'n rhaid i ni nodi eu hanghenion er mwyn rhoi eu rhinweddau at wasanaeth perfformiad. Yn y cwrs hwn, byddwch yn dadansoddi’r actor yn ei gyfanrwydd a’i hynodrwydd, a byddwch yn gweld sut i’w reoli mewn ffordd effeithiol a pharchus. Felly mae Jean-Marc Pairraud yn siarad â rheolwyr personél ac arweinwyr tîm i'w helpu i ddeall dynameg a chymhelliant y chwaraewyr mewn prosiect.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Efelychu meddygol: chi sydd i benderfynu!