Ni ellir byrddio gweithio fel tîm, mae gennych chi eich ffordd chi o weld pethau a bod hynny heb gyfrif ar gymeriad pob un.
Felly weithiau mae'n rhaid i chi gyfansoddi fel bod gwaith tîm yn dod yn gynhyrchiol ac yn bleserus, dyma rai awgrymiadau.

Mae rhannu tasgau, yr allwedd i waith tîm effeithiol:

Cofiwch yn yr ysgol pan fydd yn rhaid i chi baratoi cyflwyniad.
Yn aml, fe weloch chi eich hun yn unig yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith, dde?
Wel ym myd gwaith, yr un peth ydyw.

Nid yw'n anghyffredin mewn un grŵp mai dim ond un cyfranogwr sy'n canfod ei fod yn gwneud gwaith pobl eraill.
Gallai hyn fod oherwydd diffyg cymhelliant ar ran cyfranogwyr eraill neu oherwydd y "cogydd" gosod ei syniadau ar bawb.
Dyna pam ei bod yn bwysig rhannu'r tasgau ymlaen llaw er mwyn diffinio rôl pob un.

I wybod sut i wrando a chyfathrebu:

Mae angen parch mawr ar waith tîm felly os ydych chi am iddi weithio, bydd yn rhaid ichi ddysgu gwrando ar eraill, ond hefyd i gyfathrebu.
Os nad yw rhywbeth yn eich plith chi na'ch poeni chi, peidiwch ag oedi i siarad â'r person dan sylw.
Nid yw'n gyfrinach bellach, a cyfathrebu da a gwrando'n astud yw'r ddwy elfen sy'n gwneud gwaith yn dod yn gynhyrchiol.

DARLLENWCH  Sut i reoli cydweithiwr sydd ag agwedd ddrwg?

Peidiwch byth â beio cyfranogwr arall:

Mae'n ymateb sydd gan lawer o bobl, pan maen nhw'n gwneud camgymeriad maen nhw'n beio un o'u cyd-chwaraewyr.
Gwybod hynny, does dim byd yn waeth wrth weithio fel tîm.

Os gwnewch gamgymeriad, tybwch y peth a manteisiwch arno i ddysgu.
Yn ogystal, byddwch yn ennill parch eich cydweithwyr, yn bwynt pwysig i chi osgoi gweithio mewn hinsawdd wenwynig.

Cymerwch fentrau heb ysgogi eraill:

Mae cymryd mentrau yn ymddygiad canfyddedig iawn yn ystod gwaith tîm.
Fodd bynnag, peidiwch â mynd yn rhy bell, ac os felly, rydych chi'n peryglu mynd yn ddig gyda'ch coworkers.
Gallwch chi wneud cynigion bob amser, rhoi eich barn a dod â'ch syniadau, ond heb wneud gormod, peidiwch â bod yn rhy fentrus.

Gwerthfawrogi gwaith eraill

Os nad yw rhai o'r cyfranogwyr yn buddsoddi digon yn y gwaith efallai y bydd hyn oherwydd nad ydynt yn teimlo'n ddigon gwerthfawr.
Felly, ac yn enwedig os oes gennych ansawdd arweinydd, ceisiwch barhau i fod yn gadarnhaol, peidiwch ag oedi cyn rhoi arweinwyr ac annog aelodau o'ch tîm.