Print Friendly, PDF ac E-bost

SMIC 2021: cynnydd o 0,99%

Cynyddir isafswm cyflog 2021 yr awr i 10,25 ewro gros, h.y. 1554,58 ewro gros y mis ar sail yr hyd cyfreithiol o 35 awr yr wythnos.

Mae tâl prentisiaid a gweithwyr ar gontractau hyfforddiant proffesiynol yn cynyddu yn dilyn y cynnydd yn yr isafswm cyflog ar 1 Ionawr, 2021, gyda’u isafswm tâl yn cael ei bennu mewn perthynas â chanran o’r isafswm cyflog.

Isafswm cyflog 2021

Isafswm gwarantedig 2021

Am y flwyddyn 2021, mae swm yr isafswm gwarantedig yn parhau i fod yn sefydlog ar 3,65 ewro yn Ffrainc fetropolitan.

Isafswm gwarantedig 2021

AGS 2021

Mae cyfradd AGS 2021 yn aros yr un fath yn 2021.

AGS 2021: cyfradd yn ddigyfnewid o hyd

Budd mewn nwyddau 2021: 4,95 ewro y pryd

Mae buddion bwyd a thai mewn nwyddau 2021 yn elfennau o dâl sy'n destun cyfraniadau cymdeithasol. O 1 Ionawr, 2021, mae'r budd bwyd mewn nwyddau wedi'i osod ar 4,95 ewro y pryd.

Buddion mewn nwyddau 2021

Treuliau proffesiynol 2021: 6,70 ewro ar gyfer y lwfans arlwyo yn y gweithle

Pan ad-delir treuliau proffesiynol gan ddefnyddio'r dull iawndal pris sefydlog, pennir y symiau gan URSSAF. Treuliau proffesiynol

DARLLENWCH  CryptoOli: Buddsoddi mewn Cryptocurrency i Ddechreuwyr