Print Friendly, PDF ac E-bost

Post, adroddiadau prosiect, cofnodion a llythyrau o bob math. Ydych chi'n chwilio am hyfforddiant am ddim i wella'ch sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig?

Yn enwedig yn y gwaith, bydd y gallu i ysgrifennu dogfennau o safon yn caniatáu ichi sefyll allan. Mae sgiliau ysgrifennu yn ysgogiad gwych i gyfleu delwedd o broffesiynoldeb. I'r gwrthwyneb, gall diffygion yn y maes hwn greu enw da am anghymhwysedd.

Os yw'ch holl ddogfennau wedi'u hysgrifennu mewn Ffrangeg toredig ac yn hollol anaddas o safbwynt cynnwys a ffurf. Mae gweld neu adolygu'r pethau sylfaenol ar gyfer cynhyrchu ysgrifennu proffesiynol yn syniad gwych.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Datblygu eich deallusrwydd rhyngddiwylliannol