Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae mathemateg ym mhobman o'n cwmpas, ym mywyd beunyddiol
Aethom at y siwrnai hon trwy dynnu sylw at yr holl gyfleoedd sy'n cyflwyno mathemateg ym mywyd beunyddiol pawb:
• Gwyliwch gêm denis a rhagfynegwch yr enillydd
• Astudio esblygiad poblogaethau gan ddefnyddio gwahanol ddulliau, a thrwy hynny ymgymryd â rôl demograffydd
• Deall gwrthrych enigmatig a hynod ddiddorol: Ciwb y Rubik
• Arsylwch y byd a ffenomenau naturiol o ongl ffractals
• Ymarfer torri cacen yn rhannau cwbl gyfartal

Dyluniwyd y cwrs hwn gan fyfyrwyr ysgol beirianneg. Nhw yw'r rhai mwyaf galluog i gyflwyno'r pynciau hyn i chi, i'w harchwilio o ongl chwareus.
Mae #Genius yn darparu mynediad at adnoddau y tu hwnt i'ch lefel gradd

Ac os ydych chi ychydig yn "ddig" gyda gwyddoniaeth, mae #Genius yn rhoi cyfle i chi ddod i delerau â mathemateg, gan symud ar eich cyflymder eich hun.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Trawsnewidiadau ar y cyd: mae'r ddyfais yn cael ei defnyddio