Contract prentisiaeth: torri contract

Mae'r contract prentisiaeth yn gontract cyflogaeth yr ydych chi, fel cyflogwr, yn ymrwymo i ddarparu hyfforddiant galwedigaethol i'r prentis, a ddarperir yn rhannol yn y cwmni ac yn rhannol mewn canolfan hyfforddi prentisiaethau (CFA) neu adran ddysgu.

Gall terfynu'r contract prentisiaeth, yn ystod y 45 diwrnod cyntaf, yn olynol neu beidio, hyfforddiant ymarferol mewn cwmni a wneir gan y prentis, ymyrryd yn rhydd.

Ar ôl y cyfnod hwn o'r 45 diwrnod cyntaf, dim ond gyda chytundeb ysgrifenedig wedi'i lofnodi gan y ddau barti y gellir terfynu'r contract (Cod Llafur, celf. L. 2-6222).

Yn absenoldeb cytundeb, gellir cychwyn gweithdrefn ddiswyddo:

mewn achos o force majeure; mewn achos o gamymddwyn difrifol gan y prentis; os bydd prif gyflogwr prentisiaeth yn marw o fewn fframwaith busnes un person; neu o herwydd anallu y prentis i arfer y fasnach y mynai ymbarotoi ar ei chyfer.

Gall y prentis hefyd ddod â’r contract prentisiaeth i ben. Mae'n ymddiswyddiad. Yn gyntaf rhaid iddo gysylltu â chyfryngwr y siambr gonsylaidd a pharchu cyfnod rhybudd.

Contract prentisiaeth: terfynu trwy gyd-gytundeb y partïon

Os ydych…

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfyddwch 10 ffordd i wneud arian ar y rhyngrwyd