Print Friendly, PDF ac E-bost

Animeiddiad cynnig bach ciwt ar thema siopa yn PowerPoint. I atgynhyrchu hyn i gyd mae gennych hawl i dunnell o awgrymiadau. Ffordd dda o stocio syniadau da ar gyfer eich sleidiau nesaf. Manteisiwch ar y cyfle i adolygu gwahanol elfennau cyflwyniad da yng ngweddill yr erthygl.

Paratowch strwythur eich cyflwyniad ymlaen llaw

Pan fydd pobl yn mynd i ymgynnull i ddod i'ch cyflwyniad. Ni fyddant yn dod o gwmpas i edrych ar luniau hardd. Mae ganddyn nhw waith ac yn sicr dim amser i wastraffu. Felly mae'n rhaid i chi baratoi'r neges rydych chi am ei chyfleu yn iawn. Mae cynllun manwl sy'n nodi'r dilyniant o bynciau rydych chi'n mynd i'w trafod a'u trefn o bwysigrwydd yn rhagofyniad hanfodol.

Sicrhewch gysondeb eich cyflwyniad

Gyda syniad clir o sut y bydd eich ymyrraeth yn datblygu. Mae'n hanfodol eich bod yn gwirio'r cysondeb ar y sylwedd ac ar ffurf y cyfan. Os yw pob sleid yn defnyddio ffont a lliwiau gwahanol. P'un a ydych chi'n dweud geiriau gwrthgyferbyniol neu hollol ddigyswllt, bydd cronni gwallau bach yn anfon delwedd o amaturiaeth yn ôl. I'r gwrthwyneb, mae gan grŵp o sleidiau sy'n parchu'r un siarter graffig ddatganiad llinol wedi'i ddarlunio'n dda. A fydd yn profi eich meistrolaeth berffaith ar y sefyllfa.

Defnyddiwch y cyfryngau yn dda

O'u defnyddio heb ormodedd, gall animeiddiadau gyda lluniau tlws gadw'ch cynulleidfa'n effro. Fodd bynnag, byddwch yn wyliadwrus o or-ddweud yn yr ardal hon. Sleidiau wedi'u haddurno â lluniau addurniadol yn unig sy'n ychwanegu dim. Ffilm gerddoriaeth yng nghanol cyflwyniad i dynnu sylw at fanylion di-nod. Gellir ystyried hyn i gyd fel diffyg difrifoldeb. Cofiwch fod llun yn well na mil o eiriau a'r peth gorau i'w gadw'n syml. Rhaid i'r cyflwyniad fod yn seiliedig ar eich ymyrraeth lafar. Mae'r sleidiau yno i'ch cefnogi chi a darlunio'ch pwynt.

DARLLENWCH  Dangosfyrddau yn Excel, yn dysgu heb risg o wallau.

Defnyddiwch ffynonellau perthnasol

Pan fyddwch yn ennyn rhif, gwybodaeth, mae'n hanfodol ein bod yn gwybod tarddiad eich dyfynbris. Bydd hyn yn caniatáu i'ch gwrandawyr archwilio cywirdeb y wybodaeth rydych chi'n ei darparu iddyn nhw. Ni ellir cwestiynu trylwyredd a difrifoldeb eich gwaith. Bydd eich hygrededd yn dod allan wedi'i gryfhau. Ni fyddwch yn cael eich drysu gyda'r rhai sy'n taflu rhifau neu'n dweud pethau na ellir eu profi, y charlatans.

Ymarferwch eich cyflwyniad cyn D-Day

Addaswch eich ymarferion i heriau'r cyflwyniad y mae'n rhaid i chi ei roi. Ar gyfer cyfarfod cyflym â chydweithwyr, bydd profion arferol syml yn ddigonol. Ar y llaw arall, ar bwnc ag ôl-effeithiau difrifol os bydd gwall. Rhaid i chi osgoi pob esgeulustod, oni bai eich bod chi'n derbyn y canlyniadau. Nid oes unrhyw gwestiwn ichi sylweddoli o flaen cleient neu reolwr nad yw un o'ch teitlau yn ymddangos. Lle bynnag yr oeddech chi wedi anghofio gwirio eich holl destunau. Rhaid gwirio popeth ymlaen llaw.