Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn y cwrs hwn, rydym yn trafod rhai pynciau allweddol sy'n ymwneud â dadleuon cyfredol sy'n ymwneud â hybridization cynnwys. Dechreuwn gyda myfyrio ar ailddefnyddio a rhannu adnoddau addysgol. Rydym yn mynnu yn benodol ddylunio fideos addysgol, ac ar y gwahanol ddulliau sy'n gysylltiedig â gwahanol fathau o fideos. Yna byddwn yn trafod mater monitro'r defnydd o'r adnoddau a grëir, yn enwedig trwy ddangosfyrddau sy'n defnyddio dadansoddeg ddysgu. I gloi, rydym yn siarad am rai o'r potensial a gynigir gan dechnoleg ddigidol o ran asesu, gyda phwyslais arbennig ar fater deallusrwydd artiffisial a dysgu addasol.

Mae'r cwrs yn cynnwys ychydig o jargon o fyd arloesi addysgol, ond yn anad dim mae'n seiliedig ar adborth o arferion maes.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Rhaglennu gwrthrychau trochi yn Pharo