Mae'r Prif Weinidog, Jean Castex, yn debygol o godi'r pwnc hwn gydag undebau llafur a sefydliadau cyflogwyr yn ystod yr uwchgynhadledd gymdeithasol ddydd Llun, Mawrth 15. Mae Matignon yn bwriadu talu am greu dyfais a ysbrydolwyd gan fonws Macron, er budd gweithwyr bondigrybwyll yr "Ail linell", datgelwyd ddydd Iau Le Parisien et Les Echos.

Rhoddwyd y bonws pŵer prynu eithriadol, a elwir yn fonws Macron, ar waith ar ddiwedd 2018 i ddyhuddo dicter "festiau melyn". Dyma oedd y posibilrwydd a roddwyd i gyflogwyr preifat dalu swm nad oedd yn ddarostyngedig i dreth incwm ac wedi'i eithrio rhag cyfraniadau cymdeithasol i weithwyr yr oedd eu cydnabyddiaeth yn llai na'r hyn sy'n cyfateb i dair gwaith yr isafswm cyflog twf rhyngbroffesiynol (Smic). Yn 2019, gallai'r uchafswm gyrraedd € 1. Y flwyddyn ganlynol, cafodd y swm ei gapio ar € 000 mewn cwmnïau heb gytundeb rhannu elw, a € 1 mewn cwmnïau eraill.

Mae rheolau'r ddyfais newydd bosibl yn dal i gael eu penderfynu. Gellir anfon gwybodaeth am y pwnc at undebau llafur a chyflogwyr yn ystod y gynhadledd deialog gymdeithasol a drefnwyd ar gyfer dydd Llun.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Astudio'r Gyfraith: Cyflwyniad