Print Friendly, PDF ac E-bost

Cynhelir y cwrs hwn yn Modiwlau 6 o wythnos.

Mae'r modiwl cyntaf wedi'i neilltuo i gwrs y llyfr. Bydd tri modiwl yn edrych ar wahanol fformatau: yr albwm (boed ar gyfer plant neu’r arddegau), y nofel yn ogystal â llyfrau digidol. Bydd un modiwl yn trafod y maes cyhoeddi a bydd y modiwl olaf yn canolbwyntio ar wneud i chi ddarganfod y cysyniad o ffuglen y tu allan i'r llyfr.

Rydym hefyd yn ffodus i groesawu cyfres o westeion: mae rhai yn weithwyr proffesiynol yn y maes, fel Michel Defourny sy’n neilltuo cyfres o fideos i’r berthynas rhwng albwm, celf a dylunio, eraill yn arbenigwyr mewn disgyblaethau cysylltiedig megis sinema neu animeiddio. Mae'r MOOC hefyd yn gyfoethog mewn dilyniannau a saethwyd gan weithwyr proffesiynol yn y fasnach lyfrau: cyhoeddwyr, awduron, llyfrwerthwyr ...

Mae’r modiwlau hyn yn cyfuno sawl math o weithgareddau:
- fideos;
- cwisiau;
- darlleniadau o weithiau;
- gemau arsylwi,
- fforwm drafod i helpu ein gilydd a pharhau i ddysgu gyda'n gilydd, ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gwell mynegi eich hun yn Ffrangeg (mewn lleoliad ysgol).