Print Friendly, PDF ac E-bost

O gasglu i ailddosbarthu, y safle mini newydd " ar gyfer beth mae cyfraniadau cymdeithasol yn cael eu defnyddio? »Yn eich gwahodd i ddarganfod cyllido amddiffyn cymdeithasol trwy 3 chwestiwn:

Mae'r atebion yn gryno iawn.

Felly, mae'r wefan fach yn nodi bod cyflogwyr, cyflogwyr unigol, gweithwyr a gweithwyr hunangyflogedig yn cyfrannu at URSSAF (neu MSA, os ydyn nhw'n dod o dan y cynllun amddiffyn cymdeithasol amaethyddol). Ariennir y model cymdeithasol gan gyfraniadau cymdeithasol:

22% o'r cyflog ar gyfer cyfraniadau gweithwyr; 45% o'r cyflog ar gyfer cyfraniadau cyflogwr.

Fel cyflogwr, rydych chi'n talu cyfraniadau cyflogwr a gweithiwr i URSSAF.

Mae'r wefan yn nodi bod URSSAF yn ailddosbarthu'r cyfraniadau a gasglwyd i fwy na 900 o sefydliadau.

Maent yn ariannu'r amddiffyniad cymdeithasol sy'n amddiffyn pobl yn benodol os bydd salwch, mamolaeth, damwain waith, diweithdra, ymddeol.

Mae hefyd yn cael ei ddwyn i gof genadaethau amrywiol URSSAF, yn enwedig cyfeilio a chefnogi cwmnïau mewn anhawster (addasu terfynau amser talu).

Mae URSSAF yno hefyd i warantu cynaliadwyedd ein system amddiffyn. Ac mae hynny'n mynd trwy ddilysu a rheoli, yn ogystal â'r frwydr yn erbyn twyll, gwaith cudd.

Yn y diwedd

DARLLENWCH  Cwmnïau: peidiwch ag anghofio cyhoeddi eich mynegai cydraddoldeb rhywiol erbyn 1 Mawrth