cyhoeddwyd ar08.07.15 wedi'i ddiweddaru22.09.20

Mae cyngor datblygiad proffesiynol (CÉP) yn gyfle i bob person gweithredol bwyso a mesur eu sefyllfa broffesiynol ac, os oes angen, datblygu, ffurfioli a gweithredu strategaeth gyda'r nod o ddatblygiad proffesiynol, integreiddio , datblygu sgiliau, ardystio proffesiynol, symudedd mewnol neu allanol, ailhyfforddi, trosglwyddo proffesiynol, ailddechrau neu greu gweithgaredd, ac ati.

Mae'n cyfrannu, trwy gydol oes waith unigolyn, at wella ei allu i wneud ei ddewisiadau proffesiynol ei hun ac esblygu, yn benodol trwy gynyddu ei sgiliau, datblygu ei sgiliau a chael gafael ar gymwysterau newydd. proffesiynol.

Graffeg Cyfrifiadurol Er mwyn hysbysu a chefnogi gweithwyr yn well, mae cyngor datblygiad proffesiynol (CÉP) yn cael ei atgyfnerthu. Mae'r darpariaethau y darperir ar eu cyfer yn ôl y gyfraith ar gyfer y rhyddid i ddewis dyfodol proffesiynol rhywun yn cael ei gyhoeddi 5 2018 Medi, arwain at ad-drefnu tirwedd y gweithredwyr sy'n cyflwyno'r cynnig gwasanaeth hwn ers 1 Ionawr, 2020. Yn wir, mae Pôle Employi, y cenadaethau lleol, y Cap Emploi yn ogystal â'r Gymdeithas ar gyfer cyflogi swyddogion gweithredol (Apec) yn parhau i '' byddwch yn weithredwyr CÉP. Fodd bynnag, mae gweithredwyr newydd wedi'u dewis gan

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cefnogi strwythurau integreiddio wrth weithredu Afest