Print Friendly, PDF ac E-bost

Mewn deddf llafur a farciwyd gan bwysigrwydd cynyddol y safon gontractiol a lluosi darpariaethau cyfreithiol difrïol neu atodol, mae'r rheolau “sydd o natur trefn gyhoeddus” yn ymddangos fel y terfynau olaf i ryddid negodi'r partneriaid cymdeithasol ( C. trav., Celf. L. 2251-1). Y rhai sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r cyflogwr “sicrhau diogelwch ac amddiffyn iechyd corfforol a meddyliol gweithwyr” (Llafur C., celf. L. 4121-1 f.), Trwy gyfrannu at effeithiolrwydd yr olaf o'r hawl sylfaenol i iechyd (Rhaglith i Gyfansoddiad 1946, para. 11; Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE, celf. 31, § 1), yn sicr yn rhan ohono. Felly ni all unrhyw gytundeb ar y cyd, hyd yn oed wedi'i negodi â chynrychiolwyr gweithwyr, eithrio'r cyflogwr rhag gweithredu rhai mesurau atal risg.

Yn yr achos hwn, daethpwyd i ben â diwygiad i gytundeb fframwaith ar 4 Mai, 2000 yn ymwneud â threfnu a lleihau amser gweithio yn y sector trafnidiaeth feddygol ar 16 Mehefin, 2016. Sefydliad undeb llafur a gymerodd ran yn y trafodaethau heb roedd llofnodi'r gwelliant hwn wedi atafaelu'r tribiwnlys de grande enghraifft gyda chais i ddirymu rhai o'i ddarpariaethau, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Diwedd y contract: datganiad cryno o gynilion gweithwyr wedi'i gyfoethogi â gwybodaeth newydd