Print Friendly, PDF ac E-bost

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • cymerwch olwg arall ar eich stryd;
  • cael ei wneud yn ymwybodol o'i gymhlethdod er mwyn dod yn ymwybodol o'i heriau;
  • penderfynu ar yr ysgogiadau gweithredu posibl;
  • awgrymu ffyrdd o weithredu a phrototeipio'ch syniadau;
  •  gwneud i actorion eraill ar eich stryd gadw at ddull cyfranogol dinasyddion.

Disgrifiad

Y MOOC Yfory fy stryd yn gwahodd dysgwyr i cychwyn prosiect arllwys newid eu stryd. Ar ôl wythnos o godi ymwybyddiaeth o “stryd yfory” a’i heriau, byddwn yn myfyrio gyda’n gilydd ar sut i wneud hynny gorfodi y cynigion concrit ar gyfer ein stryd, trwy gael ei actorion i ymuno a thrwy ymarfer deallusrwydd ar y cyd. Y MOOC hwn, iawn byw a'i ddarlunio, yn cynnig llyfr log i chi, Gweithgareddau concrit a seibiau chwareus. Mae wedi'i anelu at unrhyw un, heb ragofynion, sydd â diddordeb ynddo dyfodol ei stryd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Marchnata Youtube - Sut i Werthu Trwy Youtube