Print Friendly, PDF ac E-bost

Bron bob dydd mae'r cyfryngau yn lledaenu canlyniadau arolygon ar iechyd: arolygon ar iechyd pobl ifanc, ar rai patholegau cronig neu acíwt, ar ymddygiadau iechyd ... Ydych chi erioed wedi bod eisiau gwybod sut mae'n gweithio?

The PoP-HealtH MOOC, “Ymchwilio i iechyd: Sut mae'n gweithio?” yn eich galluogi i ddeall sut mae'r arolygon hyn yn cael eu hadeiladu.

Bydd y cwrs 6 wythnos hwn yn eich cyflwyno i'r holl gamau o gysyniadu i gynnal arolwg, ac yn enwedig arolwg epidemiolegol disgrifiadol. Bydd pob wythnos yn cael ei neilltuo i gyfnod penodol yn natblygiad yr arolwg. Y cam cyntaf yw deall cam cyfiawnhau amcan ymchwilio a'i ddiffiniad, yna'r cam o nodi'r bobl sydd i'w hymchwilio. Yn drydydd, byddwch yn mynd at adeiladu'r teclyn casglu, yna dewis y dull casglu, hynny yw, diffiniad y lle, o sut. Bydd Wythnos 5 yn cael ei neilltuo i gyflwyno gweithrediad yr arolwg. Ac yn olaf, bydd yr wythnos ddiwethaf yn tynnu sylw at gamau dadansoddi a chyfathrebu'r canlyniadau.

Bydd tîm addysgol o bedwar siaradwr o Brifysgol Bordeaux (ISPED, canolfan ymchwil U1219 Inserm-Prifysgol Bordeaux UXNUMX a Gwyddorau Addysg UF), ynghyd â gweithwyr proffesiynol iechyd cyhoeddus (arbenigwyr a rheolwyr arolwg) a'n masgot "Mister Gilles", yn gwneud popeth i'ch helpu chi i ddeall yn well y data arolwg rydych chi'n ei ddarganfod bob dydd yn y papurau newydd a'r rhai rydych chi eich hun efallai wedi cymryd rhan ynddynt.

Diolch i fannau trafod a'r defnydd o rwydweithiau cymdeithasol, byddwch chi'n gallu rhyngweithio ag athrawon a dysgwyr. .

DARLLENWCH  Cyflogaeth â chymorth

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →