Amcan y cwrs hwn yw cyflwyno cemeg yn ei wahanol agweddau a'r allfeydd proffesiynol posibl.

Ei nod yw sicrhau gwell dealltwriaeth o'r disgyblaethau a gyflwynir a'r proffesiynau gyda'r uchelgais helpu myfyrwyr ysgol uwchradd i ddod o hyd i'w ffordd diolch i set o MOOCs, y mae'r cwrs hwn yn rhan ohonynt, o'r enw ProjetSUP.

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sut i greu TUNNEL gwerthu gyda SYTEME IO (Canllaw)