Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Disgrifiwch beth yw efelychiad meddygol
  • Deall effaith ffactorau dynol yn ymddangosiad gwallau
  • Dadansoddwch ddigwyddiad a gwahanol agweddau arno
  • Gwybod y gwahanol ddulliau efelychu
  • Deall llif sesiwn efelychu gyflawn a rôl y gwahanol gyfnodau
  • Gwybod gwahanol gamau'r sesiwn ôl-drafod a'u rolau
  • Deall gwerth ôl-drafod gyda barn dda
  • Gwybod y camau i greu cwrs hyfforddi
  • Gwybod y camau wrth greu senario efelychu

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw deall efelychiad yng nghyd-destun gofal iechyd. Byddwch yn darganfod ei darddiad, ei arferion da, yr amrywiol offer i'w gymhwyso yn y ffordd orau bosibl, yn ogystal â'r manteision y mae'n eu cynnig fel offeryn addysgol. Byddwch hefyd yn deall y rôl y gall efelychiad meddygol ei chwarae wrth reoli ansawdd a diogelwch gofal.

Trwy fideos, cyfweliadau ac ymarferion esboniadol, byddwch yn darganfod y syniadau damcaniaethol sy'n gysylltiedig ag efelychu, ond hefyd enghreifftiau o gymhwyso.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sicrhewch eich rhwydwaith gyda VPNs a Firewal