Print Friendly, PDF ac E-bost

A ddylem ni wir siarad am ailhyfforddi neu "ddychwelyd i bethau sylfaenol", sef ymarfer proffesiwn rydych chi'n ei garu, pan rydyn ni'n siarad am yrfa Emilie? Rydyn ni'n gadael i chi ddarganfod ei dystiolaeth i farnu.

Mae hi'n ifanc iawn Émilie, dim ond 27 oed, ac mae atgofion prifysgol yn dal i fod yn ffres yn ei chof gan fod ei thrwydded (BAC + 3) yn y Gwyddorau Gwybodaeth a Chyfathrebu yn dyddio'n ôl 5 mlynedd yn ôl yn unig. Ac eto, mae hi eisoes wedi penderfynu dychwelyd i feinciau’r ysgol i hyfforddi ym mhroffesiwn rheolwr Cymunedol trwy hyfforddiant dwys IFOCOP, h.y. 4 mis o hyfforddiant a 4 mis o gymhwyso ymarferol mewn cwmni. Pam, sut, ac at ba bwrpas? Eglura.

Yr angen i archwilio, i fod yn egnïol

Os yw hi'n cadw atgofion da iawn o'r Brifysgol, nid yw Émilie yn anghofio'r anfantais fawr o hyfforddiant "llawer rhy ddamcaniaethol" i'w hoffi ... Diffyg interniaethau a phrofiadau mewn busnes na fydd, yn anffodus, yn caniatáu ehangu ei CV i bryd hynny canfasio, unwaith iddi raddio, recriwtwyr yn y maes y mae wedi'i ddewis oherwydd ei bod "Yn teimlo am hynny" : Cyfathrebu.

Gyda'i diploma mewn llaw, mae'n rhedeg i mewn i wal.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Teleweithio: addysgeg yn hytrach na sancsiynau ar gyfer cyflogwyr ailgyfrifiadol