Croeso i'r cwrs hwn ar greu gwefan ddigidol neu feincnod cymhwysiad!

Bydd y cwrs hwn yn eich arwain gam wrth gam wrth wireddu meincnod digidol er mwyn gwybod eich amgylchedd cystadleuol, nodi'r swyddogaethau mwyaf perthnasol a dod o hyd i'r ysbrydoliaeth orau ar gyfer eich prosiect.

Byddwn hefyd yn eich dysgu sut i fynd y tu hwnt i sgrinluniau syml a pherfformio meincnod cystadleuol, swyddogaethol a thechnegol. Byddwn hefyd yn rhannu ein blwch offer gan gynnwys grid dadansoddi a deunyddiau adfer y gellir eu defnyddio.

Mae’r cwrs hwn wedi’i rannu’n dair rhan: mae’r cyntaf yn cyflwyno beth yw meincnod digidol, mae’r ail yn dangos i chi sut i wneud y cynhalwyr yn fanwl ac mae’r drydedd wedi’i dylunio fel ymarfer ymarferol.

Ymunwch â ni i ddysgu sut i berfformio eich meincnodau yn effeithiol.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Am ddim: Optimeiddio'ch SEO symudol mewn 4 cam