Print Friendly, PDF ac E-bost

Wedi’i ohirio sawl gwaith gan y Llywodraeth oherwydd yr argyfwng iechyd, daw’r broses o ddiwygio yswiriant diweithdra i rym heddiw. Mae tri datblygiad mawr yn digwydd: bonws-bonws i gwmnïau mewn saith sector, rheolau newydd ar amodau cymhwysedd ar gyfer yswiriant diweithdra a dirywiad budd-dal diweithdra ar gyfer yr incwm uchaf.

Roedd y bonws-malus yn addewid ymgyrch gan Arlywydd y Weriniaeth. Gan ddechrau heddiw, mae'n berthnasol i gwmnïau mewn saith sector defnyddwyr trwm contractau byr:

Gweithgynhyrchu bwyd, diod a chynhyrchion tybaco;
Cynhyrchu a dosbarthu dŵr, glanweithdra, rheoli gwastraff a rheoli llygredd;
Gweithgareddau arbenigol, gwyddonol a thechnegol eraill;
Llety ac arlwyo;
Cludiant a storio;
Gweithgynhyrchu cynhyrchion rwber a phlastig a chynhyrchion mwynau anfetelaidd eraill;
Gwaith coed, diwydiannau papur ac argraffu.

Dewiswyd y sectorau hyn trwy fesur, yn ystod y cyfnod rhwng Ionawr 1, 2017 a Rhagfyr 31, 2019, eu cyfradd gwahanu ar gyfartaledd, dangosydd sy'n cyfateb i nifer yr aseiniadau diwedd cyflogaeth neu aseiniadau gwaith dros dro ynghyd â chofrestru gyda Pôle Employi mewn perthynas â gweithlu'r cwmni.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Technegau dyfrhau