Det overvågede forsøg henvender sig til medarbejdere, herunder førtidspensionister fra arbejde, herunder lærlinge, vikarer og erhvervsuddannelseselever.
Det skal bemærkes, at det overvågede forsøg også er åbent for medarbejdere, der er vendt tilbage til deltidsarbejde af terapeutiske årsager eller til tilpasset eller deltidsarbejde.