Dette kursus fokuserer på historien om fransk litteratur og idéer fra det 18. århundrede. Den har til formål at præsentere hele århundredet, værkerne og forfatterne samt de idékampe, der krydser oplysningstiden. Der vil blive lagt vægt på de "store forfattere" (Montesquieu, Prévost, Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade...), som udgør den kulturelle bagage, der kræves for at have en generel idé om århundredet., men uden at negligere alt det, nyere forskning har fremhævet i form af fundamentale bevægelser, repræsenteret af forfattere, der har en mindre individualiseret plads i det litterære pantheon, men som ikke er mindre vigtige for det (hemmelige tekster, libertinske romaner, udvikling af bogstavkvinder, etc.).

Der vil blive draget omsorg for at tilvejebringe de elementer af historisk ramme, der gør det muligt at placere de vigtige mutationer i øjeblikkets dynamiske genrer (roman, teater) samt de intellektuelle debatter og den måde, hvorpå de udmøntes i større værker.

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →