Denne bestemmelse fremgår af lov nr. 2021-689 af 31/05/2021 om styring af udgangen af ​​sundhedskrisen (JO af 01/06/2021).

Bidrag i forbindelse med balanceinterviews gennemført i denne periode forfalder først fra 01/10/2021 i tilfælde, hvor arbejdsgiverens forpligtelser ikke er opfyldt inden denne dato.

Som en påmindelse skal arbejdsgiveren i en virksomhed med mindst 50 ansatte, hvis medarbejderen ikke har draget fordel af professionelle interviews i løbet af de sidste 6 år, og mindst en ikke-obligatorisk træningsaktion, tilføje til sin personlige konto. Dette krediteres € 3.000.