Praktikbonus i 2021: dets beløb

Når praktikperioden i det samme firma overstiger to på hinanden følgende måneder, eller når denne varighed i det samme skole- eller universitetsår er to på hinanden følgende måneder eller ej, modtager praktikanten en bonus, hvis størrelse bestemmes ved aftale mellem grenen udvidet faglig aftale (C. educ., art. L. 124-6).

I mangel af en gældende aftale er bonusbeløbet 15% af timeloftet for Social sikkerhed.

L 'erstatning praktikophold betales månedligt og forfalder fra den første dag i den første måned i etape.

For at bestemme praktikbonusen i 2021 er det derfor nødvendigt at se på timeloftet for social sikring i 2021.

På grund af sundhedskrisen er de forskellige værdier i socialsikringsloftet ikke blevet ændret i år 2021. For flere detaljer om disse grunde kan du se artiklen: Socialt loft 2021

Timeloftet for social sikring er fortsat fastsat til 26 euro for året 2021. Minimumsbonusen pr. Times praktikperiode forbliver derfor på 3,90 euro i 2021.

Dette er kun et minimumsbeløb, der

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Kom godt i gang med Airbnb-fremlejning