Hvor det er relevant, skal arbejdsgivere også overholde visse frister, der er benchmarks i tilrettelæggelsen af ​​social dialog med personale eller fagforeningsrepræsentanter om spørgsmål om erhvervsuddannelse i virksomheden. Ledelsen skal derfor formelt drøfte med Det Sociale og Økonomiske Udvalg (CSE) via to årlige konsultationer om virksomhedens strategiske orientering og dets sociale politik *.

I mangel af en virksomheds- eller filialaftale fastsætter arbejdskodeksen ikke nogen tidsplan for disse konsultationer, der dækker forskellige emner: ændringer i beskæftigelse, kvalifikationer, et flerårigt uddannelsesprogram, lærlingeuddannelse og frem for alt en udviklingsplan. færdigheder (PDC, tidligere træningsplan).

Bemærk: fraværet af regelmæssig høring om PDC udgør en overtrædelse af hindring for arbejdsgiveren, som kan påberåbes af personalerepræsentanterne, men CSE's udtalelse er dog fortsat rådgivende i alle tilfælde.

 To arbejdsdage før CSE-mødet har de valgte medlemmer af organet på deres side mulighed for at sende en skriftlig note til arbejdsgiveren med en liste over deres spørgsmål, som der skal gives et begrundet svar på. I virksomheder med mindst 50 ansatte skal arbejdsgiveren give medarbejderrepræsentanter et

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Holder mit startprojekt op?