Uddannelse på arbejdspladsen i dag formaliserer erhvervelse af viden, både teknisk og adfærdsmæssig, som hidtil blev udført uformelt.