Der findes to typer delaktivitet med forskellige niveauer af støtte til træning:

Partial Activity (PA): FNE-støtte er baseret på 70% af uddannelsesomkostningerne (og ikke længere 100%, som det var tilfældet indtil 31-10-2020). Delvis langvarig aktivitet (APLD): FNE-støtte er baseret på 80% af uddannelsesomkostningerne med et loft fastsat til 6000 euro i gennemsnit pr. Ansat og pr. År (dvs. 4800 euro, der anvender 80%) .

I begge situationer kan ekstraomkostninger såsom indkvartering, forplejning og transportomkostninger dækkes på grundlag af en fast takst på 2,00 € eksklusiv skat (2,40 € inkl. skat) for hver time af træning. ansigt til ansigt bekræftet af et certifikat af færdiggørelse uden anden form for begrundelse (disse omkostninger skal angives ved anmodning om refusion).
Lønomkostninger, der allerede er finansieret af den delvise aktivitet, er altid ekskluderet.

NOUVEAU : Fra den 1. november, for enhver uddannelse, der starter før marts 2021, afholder Uniformation det resterende beløb, som skal betales af arbejdsgiveren.

Support dækker kun træningsperioder, der er afsluttet under den dellige aktivitet.

I tilfælde af…

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Passiv indkomst: 2000 € / Automatisk måned (jeg viser alt)