Arbejdsgivere skal dække en del af rejseomkostningerne for medarbejdere, der bruger offentlig transport.

Disse ture skal foretages med offentlig transport eller offentlig cykeludlejning.

Dækning er mindst 50% af omkostningerne ved abonnementsbilletter til rejser mellem den sædvanlige bopæl og arbejdsstedet (Labor Code, art. R. 3261-1).

Refusion foretages på grundlag af priser i 2. klasse og skal svare til den korteste rejse mellem hjem og arbejdssted. Det skal finde sted senest i måneden efter den måned, som abonnementet blev brugt til.

Pass, hvor gyldighedsperioden er årlig, refunderes hver måned i brugsperioden (arbejdskodeks, art. R. 3261-4).

Arbejdsgiverens betaling af transportomkostninger er betinget af levering eller, i modsat fald, af fremlæggelse af dokumenterne af arbejdstageren (Labor Code, art. R. 3261-5).

jauden bevis er du ikke forpligtet til at dække en del af abonnementsomkostningerne.

Ved, at du også har ...