Telearbejde: handlingsplan for at styrke dens anvendelse

På grund af virusets meget høje cirkulationsniveau og dets varianter beder Jean Castex virksomheder om at være opmærksomme på risikoen for kontaminering og nævner den seneste undersøgelse foretaget af Institut Pasteur, der viser, at arbejdspladser udgør 29% af de identificerede tilfælde.

Alle virksomheder, der kan, skal derfor fortsætte med at skubbe fjernarbejde så meget som muligt, samtidig med at de opretholder en ansigt til ansigt-dag for medarbejdere, der ønsker det. Målet er altid mindst 4 ud af 5 dage i fjernarbejde.

Men på trods af regeringens forskellige indgreb for at minde folk om, at telearbejde skal være reglen for alle aktiviteter, der tillader det, er niveauet for telearbejde stadig lavere end i november måned.

For at styrke effektiviteten af ​​brugen af ​​telearbejde beder en instruktion fra 18. marts 2021 fra indenrigsministeren, arbejdsministeren og ministeren for public service derfor præfekterne for de afdelinger, der er underlagt øget overvågning, om at indført en handlingsplan.

Denne instruktion specificerer, at denne handlingsplan især kan indeholde bestemmelser om:

systematiske kontakter med virksomheder, som ...