Reformen af ​​arbejdsløshedsforsikringen træder i kraft i dag flere gange af regeringen på grund af sundhedskrisen. Tre store udviklinger finder sted: en bonus-malus for virksomheder i syv sektorer, nye regler om betingelserne for berettigelse til arbejdsløshedsforsikring og nedbrydning af dagpenge med de højeste indkomster.

Bonus-malus var et kampagneløfte fra republikkens præsident. Fra i dag, det gælder for virksomheder i syv sektorer tunge forbrugere af korte kontrakter:

Fremstilling af mad, drikke og tobaksvarer;
Produktion og distribution af vand, sanitet, affaldshåndtering og forureningskontrol;
Andre specialiserede, videnskabelige og tekniske aktiviteter;
Indkvartering og catering;
Transport og opbevaring;
Fremstilling af gummi- og plastprodukter og andre ikke-metalliske mineralprodukter;
Træbearbejdning, papirindustri og trykning.

Disse sektorer blev valgt ved at måle i perioden mellem 1. januar 2017 og 31. december 2019, deres gennemsnitlige separationsrate, en indikator, der svarer til antallet af afslutningen på ansættelseskontrakten eller midlertidige arbejdsopgaver ledsaget af registrering hos Pôle emploi i forhold til virksomhedens arbejdsstyrke.