Min virksomhed har overskredet tærsklen på 50 ansatte, og jeg vil derfor beregne det faglige ligestillingsindeks. Vi tilhører en SIU. Er der specifikke regler i denne sammenhæng?

Hvad angår faglig ligestillingsindeks og UES, bør der foretages visse præciseringer, navnlig rammerne for beregning og offentliggørelse af resultater.

På beregningsniveauet for indekset i tilfælde af UES

I nærværelse af en UES, der er anerkendt ved kollektiv aftale eller ved domstolsafgørelse, så snart CSE er oprettet på UES-niveau, beregnes indikatorerne på UES-niveau (Labor Code, art. D. 1142-2-1) .

Ellers beregnes indekset på virksomhedsniveau. Det betyder ikke noget, om der er flere virksomheder, eller om virksomheden er en del af en gruppe, beregningen af ​​indikatorerne forbliver på niveauet for virksomheden.

Ved bestemmelse af arbejdsstyrken, der kræver beregning af indekset

Indekset er obligatorisk fra 50 ansatte. Hvis din virksomhed er en del af en SIU, vurderes denne tærskel på niveauet for SIU. Uanset størrelsen på de virksomheder, der udgør den, er arbejdsstyrken, der tages i betragtning ved beregningen af ​​indekset, den samlede arbejdsstyrke i SIU.

Om offentliggørelsen af ​​indekset

Arbejdsministeriet specificerer