Betalt orlov: ekstraordinær statsstøtte

Denne ekstraordinære økonomiske bistand til dækning af orlov er beregnet til virksomheder, hvis hovedaktivitet er at byde offentligheden velkommen, og hvis sundhedsforanstaltninger, der er indført af staten, har resulteret i:

forbuddet mod at byde offentligheden velkommen til hele eller dele af deres virksomhed i en samlet periode på mindst 140 dage mellem 1. januar og 31. december 2020; eller et omsætningstab opnået i de perioder, hvor sundhedsnødtilstanden blev erklæret, på mindst 90 % sammenlignet med det, der blev opnået i de samme perioder i 2019.

Støttebeløbet er for hver medarbejder og pr. dag betalt orlov afholdt inden for grænsen på 10 dages orlov lig med 70 % af den betalte orlovsgodtgørelse, der er relateret til et timebeløb og begrænset til 4,5 timeløn.
Timebeløbet kan ikke være mindre end 8,11 euro, bortset fra medarbejdere på en læreplads- og professionaliseringskontrakt.
For at drage fordel af hjælpen skal du sende din anmodning elektronisk med angivelse af grunden til at ty til ekstraordinær hjælp. For at gøre dette er det op til dig at kontrollere "lukning i mindst 140 dage

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Har jeg ret til at sanktionere en medarbejder, der arbejder for en konkurrent under en sygefravær?