Siden 1. januar 2019 er CPF krediteret i euro og ikke længere i timer inden for rammerne af loven om frihed til at vælge sin professionelle fremtid.

Hvad er personlig træningskonto?

Personal Training Account (CPF) tillader enhver aktiv person, så snart de kommer ud på arbejdsmarkedet og indtil den dato, hvor de hævder alle deres pensionsrettigheder, at erhverve pensionsrettigheder. træning, der kan mobiliseres gennem hele hans professionelle liv. Ambitionen med Personal Training Account (CPF) er således at bidrage på initiativ af personen selv til at opretholde beskæftigelsesegnethed og sikre den professionelle karriere.

Som en undtagelse fra ovennævnte princip kan Personal Training Account (CPF) fortsat finansieres, selv når indehaveren har hævdet alle sine pensionsrettigheder, og dette under af de frivillige og frivillige aktiviteter, han udfører.

MINDE OM
Personlig træningskonto (CPF) erstattede den individuelle ret til træning (DIF) den 1. januar 2015 med genoptagelse af erhvervede rettigheder på sidstnævnte. Resten af ​​de ikke forbrugte DIF-timer kan overføres til kontoen

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Definer din virksomheds sikkerhedspolitik