Delvis aktivitet: gældende priser

I dag er timesatsen for den delvise aktivitetsydelse i henhold til almindelig lov fastsat til 60% af bruttotimeretningslønen, der er begrænset til 4,5 timers minimumsløn. Denne sats er 70% for virksomheder i beskyttede og relaterede sektorer, virksomheder lukket helt eller delvist, virksomheder i afvandingsområdet osv.

Satsen for den delvise aktivitetserstatning, der betales til medarbejderne, er sat til 70% af bruttoreferencevederlaget begrænset til 4,5 mindsteløn indtil den 30. april 2021. Dette betaler et resterende gebyr på 15% for virksomheder, der er afhængige af den fælles lovgivning og et nul forbliver afgiftspligtigt for beskyttede virksomheder.

Delvis aktivitet: 100% dækning under visse betingelser for de 16 afdelinger under forbedret overvågning

Efter meddelelsen fra premierministeren den 18. marts har Arbejdsministeriet netop meddelt, at virksomheder, der er underlagt åbningsrestriktioner eller er placeret i de 16 afdelinger, der er berørt af de forstærkede sundhedsrestriktioner, under visse betingelser vil være i stand til at drage fordel af en ansvarlig på 100% af den delvise aktivitet.

Således er virksomheder åbne for offentligheden (ERP), som er administrativt lukket (butikker osv.