Delvis aktivitet: den fællesretlige ordning

Timesatsen for beregning af den almindelige delaktivitetstillæg forbliver fastsat til 60 % af bruttoreferencelønnen, begrænset til 4,5 time mindsteløn.

Den sats, der anvendes til beregning af den kompensation, der udbetales til medarbejderen, opretholdes på 70% af bruttoreferencevederlaget, begrænset til 4,5 timers minimumsløn indtil 30. april.

Hvad gør en rest afhængig for arbejdsgivere af det almindelige retssystem på 15%. Dette niveau for support er for øjeblikket planlagt til 30. april.

Satsen på 36% af den delvise aktivitetsydelse skal teoretisk gælde fra den 1. maj 2021.

Delvis aktivitet: beskyttede sektorer (bilag 1 og 2 eller S1 og S1bis)

Arbejdsgivere, hvis hovedaktivitet vises på:

listen benævnt tillæg 1 eller S1, som især omfatter sektorerne turisme, hotel, catering, sport, kultur, passagertransport og begivenheder listen kaldet bilag 2 eller S1bis, der grupperer de såkaldte relaterede sektorer, og hvis hovedaktivitet fremgår af bilag 2, og som har lidt et vist fald på ...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Jeff Weiner - Medfølende ledelse