Ambitionen med denne sekvens af POF er at teste EU's reaktionsevne i forhold til en cyberkrise ved at inddrage de kompetente europæiske politiske myndigheder i Bruxelles, ud over de nationale myndigheder i hver medlemsstat.

Øvelsen, mere specifikt mobilisering af CyCLONe netværket, gjorde det muligt at:

Styrke dialogen mellem medlemsstaterne med hensyn til strategisk krisestyring ud over dialogen på det tekniske niveau (netværk af CSIRT'er); Drøft fælles behov for solidaritet og gensidig bistand i tilfælde af en større krise mellem medlemsstaterne og begynd at identificere anbefalinger til det arbejde, der skal gøres for at udvikle dem.

Denne sekvens er en del af en dynamik, der blev startet for flere år siden, og som har til formål at støtte styrkelsen af ​​medlemsstaternes kapacitet til at håndtere en krise med cyberoprindelse og udviklingen af ​​frivilligt samarbejde. I første omgang på det tekniske niveau gennem netværket af CSIRT'er, etableret af det europæiske direktiv Network Information Security. For det andet på det operationelle niveau takket være det arbejde, som medlemsstaterne har udført inden for rammerne af CyCLONE.

Hvad er CyCLONE-netværket?

Netværket CyCLONE (Cyber

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  30. september 2020 Genopretningsplan: betyder at digitalisere uddannelsestilbudet