Hvad indebærer formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union?

Et roterende formandskab

Hver medlemsstat roterer formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union i seks måneder. Fra Fra 1. januar til 30. juni 2022 vil Frankrig være formand for EU-rådet. Formandskabet for bestyrelsen organiserer møder, udarbejder kompromiser, udsteder konklusioner og sikrer sammenhængen og kontinuiteten i beslutningsprocessen. Det sikrer et godt samarbejde mellem alle medlemsstaterne og sikrer Rådets forbindelser med de europæiske institutioner, især Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Hvad er Rådet for Den Europæiske Union?

Rådet for Den Europæiske Union, også kendt som "Ministerrådet for Den Europæiske Union" eller "Rådet", samler ministrene fra Den Europæiske Unions medlemsstater efter aktivitetsområde. Det er sammen med Europa-Parlamentet medlovgiver i Den Europæiske Union.

Konkret vil ministrene være formand for ti aktivitetsområder eller sammensætninger af Rådet for EU: generelle anliggender; økonomiske og finansielle anliggender; retlige og indre anliggender; beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugere; konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rumfart); transport, telekommunikation og energi; landbrug og fiskeri; miljø ; uddannelse, ungdom, kultur

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Passiv indkomst: 2000 € / Automatisk måned (jeg viser alt)