Formålet med denne MOOC er blot at nærme sig de grundlæggende begreber om straffesager.

Vi vil gå med straffesagen ved at fokusere på den måde, hvorpå lovovertrædelserne bliver noteret, deres gerningsmænd eftersøgt, beviserne for deres mulige skyld indsamlet, og endelig reglerne, der styrer deres retsforfølgning og deres dom.

Dette vil få os til at studere efterforskningstjenesternes rolle og de retlige rammer for deres indgreb, de retslige myndigheder, under hvis myndighed de handler, stedet og de respektive rettigheder for parterne i proceduren.

Så vil vi se, hvordan domstolene er organiseret og bevisstedet i retssagen.

Vi vil tage udgangspunkt i de hovedprincipper, der strukturerer straffesager, og efterhånden som vi udvikler os, vil vi dvæle ved et vist antal temaer, som ofte mishandles, når de omtales i medierne: receptpligt, forsvarets rettigheder, uskyldsformodning, politiforvaring, intim domfældelse, identitetskontrol, varetægtsfængsling og andre….

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Strategisk smidighed