Det globaliserede informationslandskab er under forandring, informationsbehandlingsværktøjer specialiserer og organiserer informationsmassen på en differentieret måde. Informationsmiljøet består af nye former for formidling, en proces med globalisering, personalisering og deling af information, som udvikler sig i henhold til informationsdomænerne.

At reflektere i fællesskab over det nuværende informationsmiljø inden for agrobiovidenskab gør det derfor muligt at forbedre viden sammenhænge for produktion, redigering og formidling af information. For at finde vej i informationsmiljøet betyder at vide, hvordan man vælger de bedst egnede informationssystemer, overvågnings- og forskningsværktøjer i forhold til den type information, der er målrettet mod.

De nuværende udfordringer er en dekryptering af information, dens behandling, dens organisation, som gør det muligt at validere de kvalitetsoplysninger, der er nødvendige for dets arbejde. Beherskelse af de værktøjer, der gør det tilgængeligt i overvågnings-, forsknings-, indsamlings- og udvælgelsesfaserne, letter derefter tilegnelsen og formidlingen af ​​den udvalgte information.

 

Denne MOOC sigter mod at støtte dig i at forstå agrobiovidenskabernes informationsmiljø at blive mere effektiv i dit studie, dine kursusforberedelser og din faglige praksis.