Kollektive aftaler: en årlig bonus under forudsætning af personalets tilstedeværelse

En medarbejder havde beslaglagt arbejdsrettens dommere efter sin afskedigelse for alvorlig tjenesteforseelse den 11. december 2012. Han anfægtede sin afskedigelse og anmodede desuden om udbetaling af en årlig bonus i henhold til den gældende overenskomst.

På det første punkt havde han delvis vundet sin sag. De første dommere havde nemlig anset, at de forhold, der blev påberåbt medarbejderen, ikke udgjorde en alvorlig forseelse, men en reel og alvorlig grund til afskedigelse. De havde derfor dømt arbejdsgiveren til at betale ham de beløb, som medarbejderen var blevet frataget på grund af kvalifikationen for alvorlig tjenesteforseelse: Efterløn for fritstillingsperioden samt beløb vedrørende opsigelses- og fratrædelsesgodtgørelsen.

På det andet punkt havde dommerne afvist medarbejderens anmodning i betragtning af, at denne ikke opfyldte betingelserne for at opnå bonus. Dette var fastsat i overenskomsten for detail- og engroshandel overvejende med fødevarer (art. 3.6)...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Strategiske spørgsmål: forståelse og beslutning i en foranderlig verden