Kollektive aftaler: en lønstigning og en bonus oprettet med tilbagevirkende kraft

En medarbejder, chauffør-modtager i et offentligt transportfirma, blev afskediget på grund af tjenesteforseelse den 28. januar 2015. Han havde beslaglagt forskellige krav i arbejdsretten.

Han krævede især fordelen ved en forhøjelse af grundlønnen samt en bonus, som et aftalememorandum for NAO 2015, underskrevet den 8. oktober 2015, indeholdt for chaufførerne-modtagere. Dens særlige karakter: bonussen havde tilbagevirkende kraft.

I detaljer stod der i aftalen:

(i sin artikel 1 med titlen "Forhøjelse af lønnen til alle arbejdere, chauffører-samlere og teknisk service)": " Forhøjelse med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2015 med 0,6% af grundlønnen "; (i artikel 8 med titlen "Oprettelse af en lørdagsbonus for modtagelse af chauffører"): " Med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2015 oprettes en lørdagstjenestebonus på 2 euro. Denne bonus tildeles den chauffør, der udfører en service på en arbejdslørdag '.

Arbejdsgiveren nægtede at anvende disse kontraktmæssige bestemmelser på medarbejderen. Han hævdede, at en ny overenskomst kun gælder for ansættelseskontrakter, der er gældende på tidspunktet for ...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  MOOC Bier og miljø