"Professional Transition Project" (PTP) giver alle medarbejdere mulighed for at mobilisere deres personlig træningskonto(CPF) på hans initiativ for at gennemføre en certificerende uddannelsesaktion for at ændre fag eller erhverv.


Under det faglige omstillingsprojekt nyder medarbejderen godt af specifik orlov, hvor hans ansættelseskontrakt er suspenderet. Hans vederlag opretholdes under visse betingelser. Dette system erstattede individuel uddannelsesorlov (CIF).


Regionale fælles tværprofessionelle udvalg (CPIR) – "Transitions Pro"-foreninger (ATpro), også kaldet Transitions Pro, behandler ansøgninger om økonomisk støtte til professionelle overgangsprojekter. De dækker uddannelsesomkostninger, vederlag og, hvor det er relevant, visse tilhørende omkostninger i forbindelse med uddannelsen.


For at blive vejledt i sit valg af omskoling og i færdiggørelsen af ​​sin sag kan medarbejderen nyde godt af støtte fra en karriereudviklingsrådgiver (CEP). CEP informerer, vejleder og hjælper medarbejderen med at formalisere sit projekt. Han foreslår en finansieringsplan.


Ved afslutningen af ​​hans uddannelsesforløb ophører suspensionen af ​​medarbejderens kontrakt. Han vender tilbage til sin arbejdsstation eller