Kollektive aftaler: sagen om overarbejde, der arbejdes af en medarbejder, udelukkende aflønnet fra tip

En medarbejder arbejdede som overtjener på en restaurant (niveau 1, niveau II, i overenskomsten for hoteller, caféer, restauranter) mod en procentvis betaling af ydelsen.

Efter sin afskedigelse havde han beslaglagt prud'hommes for at bestride dette brud og især for at anmode om efterbetaling for det overarbejde, han havde arbejdet.

Emnet for overtidskompensation til ansatte betalt med en serviceprocent behandles i artikel 5.2 i ændring nr. 2 af 5. februar 2007 vedrørende tilrettelæggelse af arbejdstid, hvori det hedder:
« For medarbejdere, der aflønnes for tjeneste (…), anses vederlaget, der hidrører fra tjenesteprocenten beregnet af omsætningen, for at aflønne den fulde arbejdstid. Virksomheden skal dog tillægge serviceprocenten betaling af forhøjelser (...) for udført overarbejde.
Aflønningen til den ansatte, der betales med den således sammensatte tjenesteprocent, skal mindst være lig med den minimumsreferenceløn, der skal betales ved anvendelse af lønskalaen og på grund af længden af ​​det udførte arbejde, forhøjet med tillægene for timerne.

 

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Administrer projektplaner