Overenskomster: en virksomhedsaftale, som nedsætter fratrædelsesgodtgørelsen ved inhabilitet

En ansat, handelsagent i et flyselskab, var blevet afskediget på grund af utilstrækkelighed og umulighed af omklassificering.

Hun havde beslaglagt prud'hommes for at få en rykker om fratrædelsesgodtgørelse.

I dette tilfælde havde en virksomhedsaftale indført en opsigelses godtgørelse, hvis størrelse varierede alt efter årsagen til afskedigelsen:

  • hvis medarbejderen blev afskediget af en årsag, der ikke var disciplinær eller uarbejdsdygtig, fastsatte aftalen, at fratrædelsesgodtgørelsens maksimale beløb kunne udgøre op til 24 måneders løn;
  • blev medarbejderen derimod afskediget, enten på grund af tjenesteforsømmelse eller på grund af inhabilitet, henviste virksomhedsaftalen til overenskomsten for jordpersonale i lufttransportvirksomheder (art. 20), som begrænser fratrædelsesgodtgørelsen til 18 måneders løn.

For medarbejderen, der var blevet udelukket fra 24-måneders loftet i henhold til...