Kollektive aftaler: garanteret årlig vederlag og to koefficienter

En medarbejder, sygeplejerske i en privat klinik, havde beslaglagt prud'hommes af anmodninger om efterbetaling i henhold til den garanterede årlige aflønning i henhold til gældende overenskomst. Dette var overenskomsten for privat indlæggelse af 18. april 2002, som siger:

på den ene side er den konventionelle mindsteløn for hvert job fastsat af skemaerne under titlen "Klassifikation"; den beregnes på grundlag af værdien af ​​det punkt, der anvendes på koefficienterne for klassifikationsgitteret (art. 73); på den anden side etableres en garanteret årlig aflønning, som for hver ansættelseskoefficient svarer til en konventionel årsløn, der ikke kan være mindre end den årlige akkumulering af de konventionelle brutto månedlige vederlag og forhøjet med en procentdel, hvis sats (…. ) kan revideres årligt (art. 74).

I dette tilfælde var medarbejderen blevet tildelt en koefficient af klinikken, forhøjet i forhold til den, hun var underlagt overenskomstmæssigt. Hun mente, at for at beregne hendes garanterede årlige vederlag burde arbejdsgiveren have baseret sig på denne koefficient, som var blevet tillagt hende af klinikken og...

Fortsæt med at læse artiklen på det originale websted →

LÆS  Hvem skal betale for de obligatoriske masker i erhvervslivet?