Succesen med cybersikkerhedskurser har vist vigtigheden af ​​at støtte lokale myndigheder med at styrke deres cybersikkerhed. En ny mekanisme, der primært skal hjælpe de mindste kommuner og kommuner, foreslås nu.

Dens mål: at støtte erhvervelse af delte produkter og tjenester for deres medlemmer af de strukturer, der er ansvarlige for den digitale transformation af fællesskaber. Disse produkter og tjenester skal styrke modtagerstrukturernes cybersikkerhedsniveau på en enkel måde og i overensstemmelse med deres umiddelbare cybersikkerhedsbehov.

Hvem er bekymret: Systemet er tilgængeligt for at samle strukturer med ansvar for at støtte de lokale myndigheders digitale transformation. Disse omfatter for eksempel offentlige operatører af digitale tjenester, afdelingsledelsescentre, blandede fagforeninger med ansvar for digital. Kun offentlige strukturer, foreninger eller offentlige interessegrupper kan støttes.

Sådan ansøger du: hver kandidat indsender et projekt om Platform for forenklede procedurer, med detaljer om sit projekt, modtagerne, omkostningerne og tidsplanen for projektet. Støtten ydes gennem et tilskud beregnet efter antallet af berørte indbyggere pr. medlemssamfund med et loft for de største kommuner, og inklusive støtte til