ANSSI vil sammen med Europa- og Udenrigsministeriet arbejde på at styrke EU-koordinationen i tilfælde af en større cyberkrise.

Et større cyberangreb kan have en varig effekt på vores samfund og vores økonomier på europæisk skala: EU skal derfor være i stand til at forberede sig på at håndtere en sådan begivenhed. Det europæiske netværk af myndigheder med ansvar for styring af cyberkrise (CyCLONe) mødes således i slutningen af ​​januar med støtte fra Europa-Kommissionen og ENISA for at diskutere de udfordringer, som en storstilet krise udgør, og hvordan man udvikler og forbedre mekanismerne for samarbejde og gensidig bistand i EU. Dette møde vil også være en mulighed for at udforske den rolle, som betroede aktører i den private sektor kan spille, herunder udbydere af cybersikkerhedstjenester, i at støtte regeringens kapaciteter i tilfælde af et større cyberangreb.
Mødet i CyCLONE-netværket vil være en del af en øvelsessekvens, som vil involvere de europæiske politiske myndigheder i Bruxelles, og som har til formål at teste artikulationen af ​​de interne og eksterne aspekter af cyberkrisestyring i EU.

ANSSI vil arbejde sammen med Europa-Kommissionen