Sygeorlov: Giv arbejdsgiveren besked så hurtigt som muligt

Arbejdstageren med sygeorlov skal først og fremmest underrette sin arbejdsgiver herom. Uanset de anvendte midler (telefon, e-mail, fax) drager de fordel, undtagen i tilfælde af gunstigere kontraktlige eller kontraktmæssige bestemmelser, fra en maksimal periode på 48 timer til at handle. Derudover kræves det, at han retfærdiggør sit fravær ved at sende en lægeattest for sygefravær. Dette certifikat (formular Cerfa nr. 10170 * 04) er et dokument udarbejdet af Social Security og udfyldt af læge være høring. Den har tre komponenter: to er beregnet til den primære sygesikringsfond (CPAM), en til arbejdsgiveren.

Attesten skal sendes til arbejdsgiveren (blankettens del 3) inden for de frister, der er fastsat i overenskomsten eller i modsat fald inden for en »rimelig frist«. For at undgå enhver tvist er det derfor altid at foretrækkesende hans sygeorlov inden for 48 timer.

På samme måde har du kun 48 timer til at sende del 1 og 2 af din sygeorlov til lægehjælpen i din sygesikringskasse.